Partneři

Hlavní partneři


Další partneři


Máte zájem s námi spolupracovat? Neváhejte nám napsat na aegee@aegee-praha.cz

Partnerům můžeme nabídnout zejména:

 • přístup k velkému množství ambiciózních mladých lidí a studujích
 • propagace partnerů na sociálních sítích
 • prezentaci a propagaci na akcích pořádaných AEGEE
 • kontakty na evropské úrovni, informování sítě 13 000 členů o Vašich projektech
 • organizační potenciál desítek schopných mladých lidí v Praze i mimo ni
 • informování členské základny o akcích a nabídkách připravovaných Vaší organizací
 • partnerský odkaz na stránkách AEGEE-Praha
 • formální i neformální publicitu o akcích organizovaných ve spolupráci s Vámi

Kdo mohou být naši partneři?

 • vzdělávací a vědecké instituce
 • občanská sdružení a neziskové organizace nejrůznějšího zaměřění
 • instituce působící pod záštitou státu a EU
 • firmy privátního sektoru všech velikostí
 • soukromí podnikatelé i fyzické osoby
 • fondy, nadace a rozvojové projekty
 • jiné studentské organizace
English