O projektu

Dva až tři týdny plné letních radovánek, 25 – 40 nových kamarádů z celé Evropy a neomezené množství nových zážitků a zkušeností, to je projekt Summer University!

Summer University (SU nebo letní, jak my v AEGEE-Praha hantýrce nazýváme) je jedním nejoblíbenějších a nejstarších projektů AEGEE. Hlavním účelem tohoto projektu je podpora evropské integrace, interkulturní výměna a neformální vzdělávání. Během letní se účastníci setkají se zástupci různých kultur s různými názory, náboženskými postoji a zvyklostmi, což je naučí zaujmout otevřený postoj ve společnosti, odbourávat předsudky, býti více tolerantní a respektovat názory ostatních.

Program SU  se liší podle jejího typu a zaměření. Náplní mohou být sporty, výuka cizího jazyka, rozvoj soft skills, neformální vzdělávání, fotografie, ale i serióznější témata jako např. evropská integrace, mezinárodní politika, demokracie či životní prostředí, cílem každé z nich je však zejména ochutnat tradiční dobroty, poznat lokální kulturu a navštívená místa očima místních.

Typy Summer University

Summer Course (SC)

Summer Course je kurz zaměřený na specifické téma od jazyků, přes kulturu až po životní prostředí či politiku, v jehož duchu se nesou workshopy s časovou dotací 14 hodin týdně. V ceně Summer Course je zahrnuto ubytování, stravování formou polopenze, workshopy a společenský program.

Summer Course Plus (SC+)

Summer Course Plus je v podstatě stejný jako Summer Course, liší se pouze intenzitou tematicky zaměřeného programu, v tomto případě jde o časovou dotaci 20 hodin workshopů týdně. V ceně Summer Course Plus je zahrnuto ubytování, stravování formou polopenze, workshopy a společenský program.

Travelling Summer University (TSU)

Travelling Summer University, jak už její název napovídá, je především o cestování. TSU je zpravidla organizována dvěma nebo více anténami, trvá 2-4 týdny a v rámci jejího programu účastníci navštíví alespoň 4 destinace. Tento typ SU vytváří ideální kombinaci mezi poznáváním rozmanitosti kultur, navštívených míst a neformálního vzdělávání (10 hodin workshopů týdně). V ceně je zahrnuto ubytování, stravování formou polopenze, cestovní náklady mezi destinacemi zahrnutými v programu, workshopy a společenský program.

 

English