FAQ

Jak se vlastně čte “AEGEE”? Co ta zkratka znamená?

Zkratka pochází z francouzského jazyka, správně se tedy čte [a-e-že]. Plné znění je “Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe” a překládá se jako “Evropské Fórum Studentů”.

Co tvoří převážnou část působení člověka v AEGEE?

Každý člen AEGEE má na výběr ze široké škály aktivit. Na lokální úrovni se členové účastní pravidelných schůzek a udržovat tak kontakt s AEGEEáky v pražské pobočce, případně se přímo nebo nepřímo podílí na rozhodování a organizování našich aktivit (přednášky, workshopy, Summer University a další eventy).

Člen AEGEE-Praha je zároveň členem celoevropské sítě AEGEE, díky čemuž má možnost účasti mezinárodních workshopech, konferencích, eventů zaměřených na poznávání kultur, výuku jazyků a dalších desítek projektů a seminářů, které se během celého roku konají všude po Evropě. Výčet organizovaných aktivit doplňují vzájemné exchange s pobočkami z jiných evropských měst, hostování zahraničních spolu-AEGEEáků v Praze a naopak individuální cestování a navštěvování přátel v cizině.

Jací lidé tvoří AEGEE? Kdo je typickým členem?

Struktura členů velmi pestrá, neboť AEGEE je otevřeno mladým lidem bez ohledu na jejich studijní zaměření. Spojují je hlavní myšlenky AEGEE – cestování, poznávání nových zemí, lidí a kultur, chuť se na něčem zajímavém podílet, získávání zkušeností a nových dovedností. Mezi členy jsou stávající studenti vysokých škol a vyšších odborných škol i absolventi. V AEGEE-Praha máme rovněž mezinárodní členy, protože nám nedělá problém komunikovat v angličtině či dalších jazycích 🙂

Kolik členů má pražská pobočka?

Počet členů se pohybuje kolem 55. Doplňují nás však vysloužilí AEGEEáci, kteří sice formálně členy už nejsou, ale stále se podílejí na některých našich aktivitách.

Je třeba chodit na meetingy? Co se tam děje?

Účast na schůzkách je nepovinná, ale vzhledem k zajimavým tématům pravidelných meetingů a možnosti setkat se se zkušenými členy, kteří rádi sdílí své zkušenosti a zážitky, je to jedinečná příležitost se něco zajímavého dozvědět a lépe se v rámci AEGEE-Praha integrovat.

Dá se členství v AEGEE skloubit se školou a prací?

Naprosto bez problému. Organizace nabízí na lokální i evropské úrovni velké množství možností, jak se zapojit, ale vždy záleží na časových možnostech a prioritách každého člena. Zapojení každého člena je na dobrovolné bázi a záleží na každém, jak chce přispět. Každá ochota a iniciativa je však vysoce ceněna! 🙂

Čím je podmíněno členství?

Členem se může stát kdokoliv, kdo studuje či studoval vysokou nebo vyšší odbornou školu. Podmínkou tedy není být aktuálně studentem, ale je třeba studium na vysoké či vyšší odborné škole zahájit. Při splnění této podmínky, stačí už jen vyplnit přihlášku a zaplatit členský poplatek 500 Kč.

Je potřeba být členem, abych se mohl/a zúčastnit akcí AEGEE-Praha?

Ne, lokální akce AEGEE-Praha jsou otevřené všem. Můžeš se přijít podívat zblízka, jak AEGEE funguje, poznat lidi a teprve pak se rozmyslet, jestli se k nám připojíš.

 

Je nutná nějaká jazyková znalost? Jakým jazykem se v AEGEE mluví?

I když je název původem francouzský, nemusíš umět říct ani “Bonjour”. Nemusíš ani umět kdovíjak dobře anglicky. Oficiální schůzky se konají většinou v českém jazyce, ale v případě návštěvy z jiných evropských poboček mluvíme anglicky a je to tedy skvělá příležitost, jak se v pohodové a nenucené atmosféře zlepšit v cizím jazyce.

Musím studovat na některé konkrétní univerzitě, abych se mohl/a stát členem?

Podmínkou je v minulosti nebo nyní být student jakékoli vysoké školy nebo VOŠ. Našimi členy jsou i mladí pracující lidé nebo i cizinci, kteří aktuálně pobývají v Praze, často v rámci některého z výměnných programů. Nemusíš být tedy studentem, jsme otevřeni i absolventům!

Jaká je právní forma AEGEE? Je spojena s nějakou institucí?

AEGEE-Praha, z. s. je zapsaný spolek s vlastní právní subjektivitou. Jedná se o nezávislou organizaci, která spolupracuje s řadou partnerů, mezi nimi jsou vzdělávací instituce, orgány Evropské unie, partnerské firmy, organizace nevládního sektoru i soukromé osoby. Zázemí a prostory pro pravidelné schůzky nám poskytuje Vysoká škola ekonomická v Praze.

Slyšel/a jsem už o organizaci AIESEC. Je AEGEE něco podobného, nebo vůbec ne?

AEGEE je organizací studentů (nejen) pro studenty, stejně jako AIESEC. Přes určité podobnosti se styl našeho fungování v mnohém liší. Naše činnost je “omezena” jen na Evropu a s ní sousedící státy, sdružuje studenty nejrůznějšího zaměření a dovedností a nemá žádnou národní úroveň, neboť stavebními kameny celé organizace jsou jednotlivá univerzitní města a jejich členové. Členství v AEGEE je zcela na dobrovolné bázi a nezavazuje k žádné povinné aktivitě. Členů i přátel si ceníme za to, co jsou, ne za to, jak jsou aktivní. Mezi naše hlavní výhody patří aktivní spolupráce s Evropskými institucemi, mezikulturní poznávání, široké pole působnosti a příležitost zlepšování dovedností členů, jak jazykových, tak i manažerských či prezentačních.

Jak probíhají schůzky? Jsou vždycky stejné?

Schůzky se konají každý týden ve středu od 19.45 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze nebo na jiných místech podle programu schůzky. Každý týden se scházíme nad jiným tématem, máme 3 typy schůzek:

  • cestovatelské meetingy
  • vzdělávací a odborné workshopy
  • networking/teambuilding

Po schůzce pravidelně následuje neformální část, kde je příležitost poznat členy v pohodové atmosféře a dozvědět se o všem hned z první ruky. Chceš-li být v obraze, co se plánovaných akcí týče, sleduj naši FB stránku a přidej se do naší FB skupiny.

Co je to Board a jak funguje?

Board je výkonným orgánem neziskové organizace. Tvoří ho několik členů, většinou kolem 6 členů, kteří mají hlubší zájem zapojit se do zajišťování fungování organizace a rozvíjet jak možnosti AEGEE-Praha, tak i své dovednosti. Podle své funkce se zaměřují na organizování aktivit, lidské zdroje, vztahy s veřejností, fundraising a strategická partnerství, vedení účetnictví, celkovou koordinaci, atd. Další členové se pak účastní různých tematických projektů a vzdělávacích programů, nebo je mohou přímo vést, mají-li chuť a zájem. Zástupci Boardu reprezentují AEGEE-Praha na celoevropské úrovni.

Co je to vlastně “anténa”?

Anténa v názvosloví Evropského Fóra Studentů označuje místní pobočku organizace, která splňuje nejvyšší úroveň hodnotících kritérií. K těm patří mimo jiné organizování mezinárodního eventu, množství vyvíjených aktivit, kvalifikační předpoklady a jiné. AEGEE-Praha tyto požadavky beze zbytku splňuje. Nižšími stupni jsou ještě tzv. Kontaktní antény a Kontakty, pro které jsou požadavky mírnější, ale zato nemají hlasovací práva na shromážděních celoevropské organizace. Většinou se jedná o předstupeň povýšení na plnohodnotnou anténu u poboček, které jsou nové a teprve se rozvíjejí.

Chtěl/a bych si vyzkoušet, jaké je to organizovat nějakou akci. Mám možnost?

V AEGEE máš ideální příležitost si organizaci nějaké akce přímo vyzkoušet. Na schůzkách i na neformálních setkáních se plánuje velké množství zajímavých aktivit všeho druhu, od tematických schůzek, grilovaček, společných výletů, sportovních akcí až k velkým událostem typu Summer University. Každá pomoc je samozřejmě vítaná a můžeš se spolehnout na dobrý tým a zasvěcené rady zkušených členů.

Co to je teda ta Summer University (letní univerzita)?

Summer University jsou nejstarším projektem AEGEE, který vznikl v roce 1988 a jeho hlavní myšlenkou bylo umožnění cestování, poznávání nových kultur a překonávání hranic. Studenti organizují pro jiné studenty (smíšená skupina přibližně 30 lidí z celé Evropy)  pobyt ve své zemi přibližně na 2-3 týdny, kde se účastníci mají možnost seznámit s místní kulturou a způsobem života a také najít nová přátelství. Akce mohou být tematicky zaměřené (např. tanec, hudba, jazyky, sport, historie, atd.) a jejich cena většinou nepřesahuje 200 euro včetně ubytování a jídla. AEGEE-Praha pravidelně organizuje vlastní letní univerzitu, někdy ve spolupráci s některou ze sousedních poboček.

Dá se s AEGEE cestovat? Zprostředkovává AEGEE zájezdy nebo něco podobného?

AEGEE nefunguje jako cestovní kancelář, ale je to cenná platforma, kde získat zajímavé kontakty a přátele po celé Evropě a lze se díky ní zúčastnit desítek zajímavých akcí. Akce jsou organizovány studenty pro studenty a jejich smyslem není finanční zisk, a proto jsou velmi výhodným způsobem, jak poznat jiné země. Hlavní výhodou je ale fakt, že v cizině není člověk vnímán jako turista, ale spíše jako kamarád. Díky tomu se dostane na místa, která jsou většině návštěvníků skryta, a opravdu pozná místní kulturu a jazyk.

Ve kterých evropských městech jsou místní organizace?

Lokální pobočky jsou roztroušeny prakticky po celé Evropě i mírně za její hranice, a to třeba v Turecku, Gruzii, Arménii, anebo v Ázerbájdžánu.

Jak AEGEE-Praha spolupracuje s ostatními pobočkami po Evropě?

Příležitostí spolupráce AEGEE-Praha s ostatními pobočkami je mnoho. S pobočkami v rámci regionu spolupracujeme na organizaci různých eventů, ať už Summer University, tréninkových kurzů pro naše členy. Další oblastí jsou několikadenní výměny s lidmi z jiné antény.
Každý člen AEGEE-Praha má možnost se účastnit akcí a projektů, organizovaných v rámci sítě naší organizace. Mimo již zmíněných sem patří celoevropské konference, tematické meetingy, network meetingy, novoroční eventy a mnohé další akce po celém kontinentu.

Organizujete i stáže nebo pracovní pobyty v jiných zemích?

Náplní činnosti AEGEE není zprostředkování pracovních pobytů, ale díky členství získáš řadu užitečných kontaktů, které si mohou v hledání zaměstnání pomoci.

Nikoho zatím v AEGEE neznám. Mohu se přidat i tak?

AEGEE je založeno na poznávání nových lidí, vyznávajících podobné myšlenky a zájmy. Nemusíš se bát, přijď na naši schůzku a uvidíš, že se mezi námi budeš brzy cítit jako doma!

Chci se podívat na to, jak AEGEE funguje. Co mám udělat?

Pokud chceš, aby ti nic, co se v AEGEE šustne, neuniklo, sleduj naši FB stránku a přidej se do naší FB skupiny, kde se vždy dozvíš, jakou tematickou schůzku na další týden plánujeme, její místo a čas konání. Naše pravidelné schůzky se konají každou středu od 19:45, a to zejména na VŠE (nám Winstona Churchilla 4). Dveře jsou otevřeny každému, hosté a zájemci jsou srdečně zváni a vítáni. Po každé schůzce následuje neformální posezení v některé z nedalekých žižkovských hospůdek na pohodový pokec o všem možném 🙂

English