Zkušenosti účastníků

Picture1

 

 

 

 

PROJEKT AEGEE-PRAHA ZAMĚŘENÝ NA MEZINÁRODNÍ DIALOG A EVROPSKOU INTEGRACI

project

Na konci října 2015 se nás pět zájemců z České republiky zúčastnilo týdenní výměny mládeže financované programem Erasmus+, kterou uspořádala studentská organizace AEGEE-Praha. Jednalo se o projekt s názvem „Where in Europe…?“, jehož hlavními tématy bylo posílení spolupráce mezi zúčastněnými zeměmi, mezinárodní dialog o problematice integrace v Evropské unii a mezikulturní výměna. Kromě české strany byly zastoupeny i tři týmy zemí bývalé Jugoslávie, a sice tým z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Srbska.

První den nás všechny organizátoři požádali, abychom napsali, co od projektu očekáváme. Poznamenali jsme si mimo jiné, že bychom si rádi zlepšili vyjednávací schopnosti v angličtině, poznali balkánskou kulturu a přístup ostatních ke členství v Evropské unii. Tato očekávání byla během týdne zcela naplněna, navíc jsme obohatili naše obzory o další zajímavosti z Balkánu a naučili se být více tolerantní.

V rámci týdne výměny jsme měli za úkol diskutovat společné evropské problémy a řešit různorodá témata spojená s členstvím v Evropské unii, setkali jsme se se zástupci ostatních organizací v Domě národnostních menšin v Praze a měli možnost přednést výstupy společných diskuzí na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Užili jsme si každý den programu, zejména když jsme museli zapojit naší kreativitu do řešení zadaných úkolů (např. photogame). Navázali jsme nová přátelství a věříme, že se s našimi novými přáteli setkáme třeba na jiném projektu Erasmus +.

Závěrem bychom chtěli ještě jednou poděkovat organizátorům za jejich práci a úsilí. Myslíme si, že projekt „Where in Europe…?“ se velmi vydařil. Byl to skvělý týden, na který budeme dlouho vzpomínat.

              Lucia Korcsogová, Eva Mikšíková, Andrey Ponomarenko, Karel Štros, Kristina Šućurová

English version

Fotky z projektu:

K_MG_9322 K_MG_9333 K_MG_9345 K_MG_9394 K_MG_9541 K_MG_9565 K_MG_9569 K_MG_9637 K_MG_9676 O_MG_9743 O_MG_9806 O_MG_9833

 

PROJEKT V SICILSKÉM PALERMU ZAMĚŘENÝ NA BOJ PROTI HOMOFOBII A RASISMU

Název: Art Attack

Místo: Palermo, Sicílie (Itálie)
Termín: 16. – 23. 5. 2015
Téma: umění, sociální začleňování, homofobie, rasismus

Erasmus + projektu Art Attack v sicilském Palermu se zúčastnilo na 35 účastníků ze 7 evropských zemích. Přijeli jsme z České republiky, Polska, Bulharska, Maďarska, Portugalska, Španělska a Itálie. Téma Art Attack bylo spojeno se sociální inkluzí, o kterou se snaží místní palermské organizace. Navštívili jsme obě z nich a po celou dobu nás doprovázeli i tělesně handicapovaní účastníci. Za celý týden jsme poznali v Palermu více míst, pracovali v mezinárodních skupinkách, ochutnávali místní speciality. Byl na nabitý program od rána do večera. I počasí bylo velmi pestré, z počátku jsme zažili pravou sicilskou bouřku, ale o pár dní později jsme se opalovali na pláži. Tvořili jsme malá umělecká díla, předváděli scénky, zpívali, tancovali, dávali rozhovory do místního rádia, natáčeli videa a užívali si italské atmosféry. Okusili jsme noční život, poznali divokost jižní Itálie. Přítomnost mafie byla znát. Za celý týden jsme navázali kontakty s účastníky z celé Evropy a poznali jsme, že to handicapovaní lidé nemají opravdu lehké.  Jsou to však lidé jako ostatní a neměli by být izolováni. (Bětka)

PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA CHUDOBU A JEJÍ ŘEŠENÍ V TURECKÉM ECEABATU

poverty

Název: Relief of Poverty via Youth Work

Místo: Eceabat (Turecko)
Termín: 24. – 31. 1. 2015
Téma: Chudoba, dobrovolnictví, aktivní občanství

Účastníci ze zemí: ČR, Turecko, Portugalsko, Polsko, Lotyšsko, Chorvatsko, Rumunsko, Slovinsko

Na projektu se nás sešlo cca 20 lidí z 8 různých zemí. Cílem bylo diskutovat o situaci v zemích Evropy co se týče chudoby a nezaměstnanosti mladých a hledat jejich možná řešení. Bylo nesmírně zajímavé dozvědět se o problémech ostatních zemí a porovnávat je s těmi našimi. Nakonec jsme zjistili, že v rámci Evropské unie je na tom Česká republika, co se chudoby a nezaměstnanosti týká, skoro nejlépe. V rámci projektu jsme často pracovali v týmech a působ práce byl zásadně neformální, takže to nebyla žádná nuda. 🙂 Od australského novináře, který byl na projektu hostem, jsme se navíc dozvěděli, jak správně napsat tiskovou zprávu, a sami jsme si vyzkoušeli tiskovou konferenci. Organizace projektu byla báječná. Měli jsme dostatek volného času, ubytování v hotelu i jídlo bylo perfektní. Podnikli jsme dokonce výlet do blízkého města Çanakkale a také do Tróji. A nejlepší na tom všem samozřejmě byli lidi – našli jsme si kamarády, se kterými se rozhodně plánujeme v budoucnu setkat znovu. (Karolína)

Více postřehů z projektu od účastnice Karolíny naleznete zde.

 

PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA EVROPSKOU KULTURU V RUMUNSKÉM UNIVERZITNÍM MĚSTĚ IASI

iasi

 

 

 

 

 

 

 

Název: InterActive EuroCulture
Místo: Iasi (Rumunsko)
Termín: 23. 10. – 2. 11. 2014
Téma: Kultura a kulturní management, evropské občanství, dobrovolnictví

Počet účastníků z ČR: 4 + 1 group leader

Účastníci ze zemí: ČR, Rumunsko, Itálie, Řecko, Turecko

Více informací o projektu naleznete v info-letteru

 

FOLKLÓRNÍ PROJEKT V TURECKÉM SAMSUNU U POBŘEŽÍ ČERNÉHO MOŘE

Folklor

Název: LET’S Folk
Místo: Samsun (Turecko)
Termín: 1. – 8. 11. 2014
Téma: Folklorní tanec a hudba, lidové tradice a zvyky
Počet účastníků z ČR: 5 + 1 group leader

Účastníci ze zemí: ČR, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Turecko

Více informací o projektu naleznete v info-letteru.

 

TRÉNINKOVÝ KURZ O PODNIKÁNÍ MLADÝCH V ITALSKÉ KALÁBRII

start-up

Název: EU-Start Up
Místo: Bivona (Itálie)
Termín: 29. 9. – 6. 10. 2014
Téma: Rozvoj podnikatelských dovedností
Počet účastníků: 3

Více informací o projektu naleznete v info-letteru.

 

SPORTOVNÍ PROJEKT S ROZVOJEM VŮDČÍHO POTENCIÁLU V CHORVATSKU – více o projektu

chorvatsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název: Reach Out For The Future
Místo: Lika (Chorvatsko)
Termín: 3. 9. – 13. 9. 2014
Téma: Sportem k aktivnímu životu

Program byl zaměřen na poznání našich limitů a jejich překonávání v mnoha ohledech. Byly nám předkládány úkoly různého zaměření, jednak na naše fyzické zdatnosti, tak psychické a mentální. Prvních pár dní jsme budovali týmového ducha, poznávali se mezi sebou v rámci 24členného kolektivu z různých zemí (ČR, Polsko, Itálie, Portugalsko, Chorvatsko), abychom jako hlavní bod našeho projektu společně zvládli 2denní expedici vedenou zcela námi samotnými s jediným daným úkolem – dostat se na místo, kde další den máme lézt na skálu. Rozdělili jsme se do několika týmů podle dílčích úkolů během expedice (navigace, vybavení, kuchyně, reportéři). Během trasy, která měla být podle plánu 12 km dlouhá, ale která se kvůli navigačním problémům a zaplaveným cestám prodloužila na 24 km, jsme zažili mnoho zajímavých situací a výzev. Do cíle jsme místo 17:30 dorazili v 01:00. O to více jsme ale byli druhý den natěšeni na lezení, které jsme si velmi užili stejně jako celý projekt. Posledních pár dní jsme bohužel měli smůlu na počasí a proto jsme je strávili vesměs vnitřními aktivitami, workshopy a hrami. Skvělou zkušeností byla konfrontace různých kultur a mentalit v rámci účastnických zemí, které jsme měli šanci poznat nejen během Mezinárodního večera, ale i celého projektu. Outward Bound Croatia pro nás připravila projekt, na který budu s radostí vzpomínat. (Petr)

 

KREATIVNÍ PROJEKT O GLOBÁLNÍM OTEPLOVÁNÍ NA POBŘEŽÍ TURECKA – více o projektu

Global-warning-1

 

 

 

 

 

 

 

Název: Global Warning!
Místo: Eceabat (Turecko)
Termín: 16. – 23. 2. 2014
Téma: Globální oteplování

Na projektu jsem si nejvíc cenila přátelské mezinárodní atmosféry a možnosti vyměňovat si zkušenosti a názory s účastníky z Turecka, Portugalska a Polska. Program byl plný teambuildingových her a poučných workshopů a organizátoři pro nás připravili i zajímavé výlety do nedaleké Tróji a Çanakkale, takže jsme se rozhodně nenudili. Po obědě jsme přesto měli možnost si vždy jít jen tak lehnout k moři, které jsme měli jen pár kroků od našeho útulného hotýlku, a nechat se opalovat hřejivými (únorovými!) paprsky. Já i všichni mí noví přátelé jsme si projekt ohromně užili a pobyt v Eceabat ještě více prohloubil moji vášeň pro Turecko. 🙂 (Zuzka)

English