FAQ

Jak se vlastně čte “AEGEE”? Co ta zkratka znamená?

Zkratka pochází z francouzského jazyka, správně se tedy čte [a-e-že]. Plné znění je “Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe” a překládá se jako “Evropské Fórum Studentů”.

Co tvoří převážnou část působení člověka v AEGEE?

Každý člen AEGEE má na výběr ze mnoha různých aktivit. Má-li chuť, účastní se pravidelných schůzek, udržuje kontakty s lidmi v pražské pobočce, případně se přímo nebo nepřímo podílí na rozhodování a organizování našich aktivit. Členství také opravňuje k účasti na desítkách workshopů, konferencí, poznávacích výletů, jazykových kurzů, seminářů a projektů, které se během celého roku konají všude po Evropě. Výčet doplňují vzájemné výměny s pobočkami z jiných evropských měst, hostování zahraničních spolu-AEGEEáků v Praze a naopak individuální cestování a navštěvování přátel v cizině.

Jací lidé tvoří AEGEE? Kdo je typickým členem?

AEGEE je interdisciplinární organizace, a proto je struktura členů velmi pestrá. Spojuje je zaujetí myšlenkami, které AEGEE symbolizuje – například cestování, poznávání nových zemí, lidí a kultur, chuť se na něčem zajímavém podílet a získávání zkušeností a nových dovedností. Mezi členy jsou stávající studenti vysokých škol a vyšších odborných škol i absolventi. Rovněž národnostní složení je velmi pestré, neboť mezi členy AEGEE patří mladí lidé od Atlantiku až po Kaspické moře a od Baltu k Apeninám.

Kolik členů má pražská organizace?

Počet členů se pohybuje kolem 150. Doplňují nás přátelé, kteří sice formálně členy nejsou, ale podílejí se na některých našich aktivitách.

Je třeba chodit na meetingy? Co se tam děje?

Účast na schůzkách je nepovinná, ale svou neúčastí se připravíš nejen o spolupodílení na rozhodování a plánování akcí, ale také o zajímavé prezentace, rady a zkušenosti dalších členů a v neposlední řadě o dobrou party, která bezprostředně následuje. Proto je účast vřele doporučujeme.

Dá se členství v AEGEE skloubit se školou a prací?

Naprosto bez problému. Organizace nabízí na lokální i evropské úrovni velké množství možností, jak se zapojit, ale vždy záleží na časových možnostech a prioritách každého člena. Zapojení každého člena je na dobrovolné bázi a záleží na každém, jak chce přispět. Každá ochota a iniciativa je však vysoce ceněna! 🙂

Čím je podmíněno členství?

Schůzek a společných aktivit pořádaných v Praze se může účastnit každý. Pokud chceš vyjet za AEGEE-Praha na některou z mezinárodních akcí, je nutné se stát členem. Více informací zde.

Je potřeba být členem, abych se mohl/a zúčastnit akcí AEGEE-Praha?

Ne, lokální akce AEGEE-Praha jsou otevřené všem. Můžeš se přijít podívat zblízka, jak AEGEE funguje, poznat lidi a teprve pak se rozmyslet, jestli se k nám připojíš.

Jsem jiné, než české národnosti. Není to překážka?

Samotná podstata AEGEE je založena na diverzitě a porozumění, takže jakýkoli nový kulturní přínos je jenom vítán! Rozmanitost se odráží i v členské základně, protože jsou to většinou aktivní studenti jako Ty, kteří projeli kus světa, zažili leccos a tolerance jim rozhodně nechybí. Není nutné dobře ovládat český jazyk, i když je to skvělá příležitost, jak si ho procvičit s otevřenými a tolerantními rodilými mluvčími. Členství není jen pro české studenty. Naopak, rozmanitost je typická pro velkou část Boardů v Evropě a ani Praha v tomto není výjimkou.

Je nutná nějaká jazyková znalost? Jakým jazykem se v AEGEE mluví?

I když je název původem francouzský, nemusíš umět říct ani “Bonjour”. Nemusíš ani umět kdovíjak dobře anglicky. Oficiální schůzky se konají většinou v českém jazyce, ale v případě návštěvy z jiných evropských poboček mluvíme anglicky a je to tedy skvělá příležitost, jak se v pohodové a nenucené atmosféře zlepšit v cizím jazyce.

Musím studovat na některé konkrétní univerzitě, abych se mohl/a stát členem?

Podmínkou je v minulosti nebo nyní být student jakékoli vysoké školy nebo VOŠ. Našimi členy jsou i mladí pracující lidé nebo i cizinci, kteří aktuálně pobývající v Praze, často v rámci některého z výměnných programů. Nemusíš být tedy studentem, jsme otevřeni i absolventům!

Jaká je právní forma AEGEE? Je spojena s nějakou institucí?

AEGEE-Praha, z. s. je zapsaný spolek s vlastní právní subjektivitou. Jedná se o nezávislou organizaci, která spolupracuje s řadou partnerů, mezi nimi jsou vzdělávací instituce, orgány Evropské unie, partnerské firmy, organizace nevládního sektoru i soukromé osoby. Prostory a podporu nám poskytuje Vysoká škola ekonomická v Praze, kde máme kancelář.

Slyšel/a jsem už o organizaci AIESEC. Je AEGEE něco podobného, nebo vůbec ne?

AEGEE je organizací studentů (nejen) pro studenty, stejně jako AIESEC. Přes určité podobnosti se styl našeho fungování v mnohém liší. Naše činnost je “omezena” jen na Evropu a s ní sousedící státy, sdružuje studenty nejrůznějšího zaměření a dovedností a nemá žádnou národní úroveň, neboť stavebními kameny celé organizace jsou jednotlivá univerzitní města a jejich členové. Členství v AEGEE je zcela na dobrovolné bázi a nezavazuje k žádné povinné aktivitě. Členů i přátel si ceníme za to, co jsou, ne za to, jak jsou aktivní. Mezi naše hlavní výhody patří aktivní spolupráce s Evropskými institucemi, mezikulturní poznávání, široké pole působnosti a příležitost zlepšování dovedností členů, jak jazykových, tak i například manažerských či prezentačních.

Jak probíhají schůzky? Jsou vždycky stejné?

Schůzky se konají každý týden ve čtvrtek od 19.45 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze nebo na jiných místech podle programu schůzky. Každý týden se scházíme nad jiným tématem, máme 4 typy schůzek:

  • cestovatelské meetingy
  • vzdělávací a odborné workshopy
  • novinky ze světa AEGEE
  • networking

Po schůzce pravidelně následuje neformální část, kde je příležitost poznat členy v pohodové atmosféře a dozvědět se o všem hned z první ruky. Budeš-li chtít se dozvědět o tom, co se bude dít na následující schůzce, sleduj naši FB stránku (www.fb/aegee.praha) a přidej se do naší FB skupiny (www.facebook.com/groups/185859104936632/).

Co je to Board a jak funguje?

Board je výkonným orgánem neziskové organizace. Tvoří ho několik členů, většinou kolem 6 členů, kteří mají hlubší zájem zapojit se do zajišťování fungování organizace a rozvíjet jak možnosti AEGEE-Praha, tak i své dovednosti. Podle své funkce se zaměřují na organizování aktivit, lidské zdroje, vztahy s veřejností, fundraising a strategická partnerství, vedení účetnictví, celkovou koordinaci, atd. Další členové se pak účastní různých tematických projektů a vzdělávacích programů, nebo je mohou přímo vést, mají-li chuť a zájem. Zástupci Boardu reprezentují AEGEE-Praha na celoevropské úrovni.

Co je to vlastně “anténa”?

Anténa v názvosloví Evropského Fóra Studentů označuje místní pobočku organizace, která splňuje nejvyšší úroveň hodnotících kritérií. K těm patří mimo jiné organizování Letní univerzity, množství vyvíjených aktivit, kvalifikační předpoklady a jiné. AEGEE-Praha tyto požadavky beze zbytku splňuje. Nižšími stupni jsou ještě tzv. Kontaktní antény a Kontakty, pro které jsou požadavky mírnější, ale zato nemají hlasovací práva na shromážděních celoevropské organizace. Většinou se jedná o předstupeň povýšení na plnohodnotnou anténu u poboček, které jsou nové a teprve se rozvíjejí.

Chtěl/a bych si vyzkoušet, jaké je to organizovat nějakou akci. Mám možnost?

V AEGEE máš ideální příležitost si organizaci nějaké akce přímo vyzkoušet. Na schůzkách i na neformálních setkáních se plánuje velké množství zajímavých aktivit všeho druhu, od tematických schůzek, grilovaček, společných výletů, sportovních akcí až k velkým událostem typu Letních univerzit. Každá pomoc je samozřejmě vítaná a můžeš se spolehnout na dobrý tým a zasvěcené rady zkušených členů.

Co to jsou ty Letní Univerzity?

Letní univerzity vznikly v roce 1988 a jejich hlavní myšlenkou bylo umožnění cestování, poznávání nových kultur a překonávání hranic. Studenti zorganizují pro jiné studenty (smíšená skupina přibližně 30 lidí z celé Evropy) dvoutýdenní pobyt ve své zemi, kde se účastníci mají možnost seznámit s místní kulturou a způsobem života a také najít nová přátelství. Akce mohou být tematicky zaměřené (např. tanec, hudba, jazyky, sport, historie, atd.) a jejich cena většinou nepřesahuje 200 euro včetně ubytování a jídla. AEGEE-Praha pravidelně organizuje vlastní Letní univerzitu, někdy ve spolupráci s některou ze sousedních poboček.

Dá se s AEGEE cestovat? Zprostředkovává AEGEE zájezdy nebo něco podobného?

AEGEE nefunguje jako cestovní kancelář, ale je to cenná platforma, kde získat zajímavé kontakty a přátele po celé Evropě a lze se díky ní zúčastnit desítek zajímavých akcí. Akce jsou organizovány studenty pro studenty a jejich smyslem není finanční zisk, a proto jsou velmi výhodným způsobem, jak poznat jiné země. Hlavní výhodou je ale fakt, že v cizině není člověk vnímán jako turista, ale spíše jako kamarád. Díky tomu se dostane na místa, která jsou většině návštěvníků skryta, a opravdu pozná místní kulturu a jazyk.

Ve kterých evropských městech jsou místní organizace?

Lokální pobočky jsou roztroušeny prakticky po celé Evropě i mírně za její hranice, a to třeba v Turecku, Gruzii, Arménii, anebo v Ázerbájdžánu.

Jak AEGEE-Praha spolupracuje s ostatními pobočkami po Evropě?

Příležitostí spolupráce AEGEE-Praha s ostatními pobočkami je mnoho. S pobočkami v rámci regionu spolupracujeme na organizaci různých eventů, ať již Letních univerzit nebo tréninkových kurzů pro naše členy. Další oblastí jsou několikadenní výměny s lidmi z jiné antény.
Každý člen AEGEE-Praha má možnost se účastnit akcí a projektů, organizovaných v rámci sítě naší organizace. Mimo již zmíněných sem patří celoevropské konference, tematické meetingy, network meetingy, novoroční eventy a mnohé další akce po celém kontinentu.

Organizujete i stáže nebo pracovní pobyty v jiných zemích?

Náplní činnosti AEGEE není zprostředkování pracovních pobytů, ale díky členství získáš řadu užitečných kontaktů, které si mohou v hledání zaměstnání pomoci.

Nikoho zatím v AEGEE neznám. Mohu se přidat i tak?

AEGEE je založeno na poznávání nových lidí, vyznávajících podobné myšlenky a zájmy. Nemusíš se bát, přijď na naši schůzku a uvidíš, že se mezi námi budeš brzy cítit jako doma!

Chci se podívat na to, jak AEGEE funguje. Co mám udělat?

Pokud chceš, aby ti nic, co se v AEGEE šustne, neuniklo, sleduj naši FB stránku (www.facebook.com/AEGEE.praha) a přidej se do naší FB skupiny (www.facebook.com/groups/185859104936632/), kde se vždy dozvíš, jakou tematickou schůzku na další týden plánujeme a její místo a čas konání. Naše pravidelné schůzky se konají každý čtvrtek od 19:45 a to zejména na VŠE (nám Winstona Churchilla 4). Dveře jsou otevřeny každému, hosté a zájemci jsou srdečně zváni a vítáni. Po každé schůzce následuje neformální posezení v některé z nedalekých žižkovských hospůdek na pohodový pokec o všem možném 🙂