EVENTY

Pořádání mezinárodních eventů patří mezi klíčové aktivity AEGEE na cestě k plnění vize a mise prostřednictvím interkulturní výměny, osobního rozvoje a neformálního vzdělávání, tematických projektů, politické angažovanosti a prostoru pro diskuzi. Právě během těchto událostí mají studenti jedinečnou příležitost pro vyjádření jejich názorů, nápadů a dojmů na různá témata, která jsou pro AEGEE aktuální. A koneckonců každý event je ideální příležitostí pro setkání se se starými AEGEE přáteli či seznámení se s novými.

 

AGORA

Agora je Valné shromáždění AEGEE, které se koná dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Této největší a nejdůležitější události AEGEE se zúčastní přibližně 800 – 1200 zástupců antén z celé Evropy, aby společně určili směřování celé organizace zejména prostřednictvím volby kandidátů na otevřené pozice, témat nadcházejících projektů atd.

 

European Planning Meeting (EPM)

EPM je, stejně jako Agora, jedním z největších a nejdůležitejších eventů, který se koná každé jaro a účastní se ho přibližně 300 aktivních zástupců jednotlivých antén. Hlavním cílem EPM je navrhnout téma, v jehož duchu se ponesou veškeré aktivity AEGEE v následujícím roce. Kromě hlasování jsou připraveny také panelové diskuze, diskuze u kulatého stolu spojené s daným tématem či různé workshopy.

 

Network Meeting (NWM)

NWM se pořádá každých 6 měsíců za účelem vzájemného sdílení a předávání zkušeností v rámci sítě AEGEE. Je to event plný workshopů a diskuzí zaměřených na problematiké oblastni antén AEGEE. Program NWM je většinou zaměřen na projekt management, prezentační dovednosti a další rozvoj soft skills, Public Relations (PR), fundraising a diskuze aktuálních AEGEE témát, jako např.: nezaměstnanost mladých, mobilita studentů a jejich vyšší i neformální vzdělávání. Díky modelu sdílení zkušeností nováčci během tohoto eventu lépe proniknou do principu fungování jednotlivých antén a celého AEGEE. NWM je také ideální akcí pro domluvení budoucí spolupráce mezi anténami.

 

Local Training Course (LTC)

LTC je event na lokální úrovni, který anténa pořádá za účelem integrace nováčků, prohloubení jejich znalosti o fungování AEGEE, ale zároveň dalšího rozvoje i zkušených členů. Jedná se o 1 – 3denní event zaměřený na workshopy o AEGEE, eventech, fungování antény a možnostech zapojení, dále soft skills a osobní rozvoj. Workshopy jsou prokládány teambuildingovými aktivitami pro utužení kolektivu.

 

European Schools and Trainings

Velkou část aktivit AEGEE zaujímá neformální vzdělávání, kterému se věnuje zejména orgán AEGEE Academy. AEGEE Academy ve spolupráci s dalšími orgány či anténami organizuje European Schools. Tyto eventy jsou pojaty formou přednášek, workshopů a případových studií zaměřených na dané téma, jako například Projekt Management, Public Relations (PR), IT, Fundraising, organizování Summer University či Training for Trainers, pro všechny, kteří by se rádi stali součástí AEGEE Academy a jednou sami prostřednictvím workshopů předávali své zkušenosti. Zkušení trenéři, workshopy a atmosféra, která na těchto eventech panuje, vytváří perfektní prostředí pro vstřebávání nově nabytých vědomostí a rychlý posun a rozvoj stávajících dovedností.

 

Více informací o eventech a AEGEE zde