Struktura

structure

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny a projektové týmy vykonávají tematicky zaměřenou práci v rámci AEGEE-Europe. Členové AEGEE z celé Evropy sdílejí společné zájmy. Aby mohli vyjádřit své vize a sdílet znalosti a zkušenosti, vznikají pracovní skupiny, organizují se diskuze, konference a jiné eventy podle témat v různých zemích Evropy.

Komise, výbory

Komise a výbory mají v AEGEE podpornou funkci. Komise mají podobné charakteristiky jako pracovní skupiny, ale místo aby přispívali přímo, pomáhají ostatním orgánům a poskytují služby, informace, infrastrukturu a materiály potřebné na splnění jejich úkolů.

Cílem komisí je dohlížet na dodržování pravidel, které usměrňují fungování AEGEE.

Projekty

Některé z cílů AEGEE je jednoduší splnit vytvořením specializovaných projektů. V rámci těchto projektů vznikají diskuze, publikace a eventy, které úzce souvisí se specifickým tématem.

Řídící orgány

Všechny již zmíněné orgány jsou vedeny a koordinovány hlavními institucemi AEGEE: Agora, co je valné shromáždění AEGEE a výkonný výbor AEGEE-Europe nazývaný Comité Directeur. Předseda je zodpovědný za statutární setkání AEGEE, Agoru a European Boards´Meeting.