Statement of principles

My, členové AEGEE,

mladí Evropané pocházející ze všech regionů tohoto kontinentu, si uvědomujeme, že jsme budoucnost i přítomnost naší společnosti a že přispění k budování Evropy je naší zodpovědností. Přicházíme se společnou vizí demokratické a diverzifikované Evropy bez hranic.

Spojujeme se v AEGEE a formujeme otevřenou a dobrovolnickou síť, kde měníme naše myšlenky v jednání a rozvíjíme se, abychom se mohli aktivně účastnit a přispívat do evropské debaty z naší nezávislé studentské perspektivy.

Tímto prohlašujeme tyto principy za naše základní pilíře:

  • Diverzita Evropy musí být vysoko ceněná a to promítáme i do naší organizace. Bohatství našeho kontinentu tkví v lidech pocházejících z různých kultur a zázemí, kteří jsou sjednoceni v společných hodnotách.
  • Spolupráce mezi lidmi a komunitami začíná dialogem a vzájemným porozuměním. Spojujeme studenty ze všech regionů Evropy a vytváříme přátelství, které lámou stereotypy a překonávají předsudky.
  • Sloboda a lidské práva jsou základními kameny evropské společnosti. Naší prací a chováním se snažíme jít příkladem a šířit tyto hodnoty mezi mladé lidi na našem kontinentě.
  • Silná Evropa je založena na hodnotách, jako jsou respekt, tolerance a solidarita. Následováním těchto hodnot vytváříme společnost, kde mají všichni občané stejné možnosti a práva.
  • Pokrok v Evropě musí být založený na znalostech a neomezeném přístupu k vzdělání. Věříme, že poskytování rozmanitých studijních možností a podpora vzdělání na evropské úrovni, dává mladým lidem šanci na lepší budoucnost.
  • Vyznáváním a propagováním těchto principů formujeme lepší Evropu.

Approved at Autumn Agora Zaragoza 2013

 

Zajímá Vás více o AEGEE? Přečtěte si, jaká je naše vize a mise nebo se podívejte na naše aktivity. Zajímá Vás více o AEGEE-Praha? Všechny informace naleznete zde